Systémové upozornění
Hlavní informace


Houbové choroby golfových a okrasných trávníků

Trávník napadený houbovými chorobami může měnit svou barvu a zhoršuje se jeho vzhled. Poškození houbovými chorobami zapříčiňuje nižší odolnost vůči mechanické zátěži. Napadený porost není schopen rychlé regenerace. Na golfových greenech se zpomaluje rychlost míčku. Při silném napadení trávy postupně odumírají a nahrazují je nechtěné plevelné druhy.

Půda pod trávníky je přirozeně osídlená různými houbovými organizmy, z nichž některé mohou být pro růst rostlin potenciálně nebezpečné. Při přemnožení patogenních mikroorganizmů způsobujících kořenové hniloby trav, má pěstitel možnost použít přípravek GreenDoctor, který indukuje rezistenci rostlin vůči houbovým chorobám.

Problémem v trávnících mohou být tzv. čarodějné kruhy (fairy rings). Jedná se o pás tmavě zelených či usychajících rostlin trav soustředěný do kruhu (tvar nemusí být pravidelný). Toto onemocnění způsobují houby třídy Basidiomycetes, které Pythium oligandrum, účinná látka přípravku GreenDoctor, parazituje a způsobuje jejich ústup z porostu. Stejný efekt má P. oligandrum proti onemocnění dolarová skvrnitost (dollar spot) způsobujícímu v trávnících světlé skvrny o průměru 1 – 3 cm. Chorobu zapříčiňuje houba Sclerotinia homeocarpa.

Ve spolupráci s Golf Konopiště, a. s. se přípravek GreenDoctor testuje na golfových trávnících v provozních podmínkách. Při podzimní aplikaci spolu s aplikací jarní se přípravek pozitivně osvědčil v boji proti plísni sněžné. Rostliny jsou podpořeny pomocí procesu růstové stimulace, a tak může trávník na jaře lépe obrůstat.

Konopiště - trávník před použitím připravku Green DoctorKonopiště - trávník po použití připravku Green Doctor

Další informace
 • 

  Green Doctor

  Green Doctor

  GreenDoctor je mikrobiologický přípravek na ochranu rostlin proti houbovým chorobám s účinnou látkou Pythium oligandrum.

  V České republice tento přípravek vyrábí firma Biopreparáty, spol. s r. o.

   

  Platba předem na č. účtu: 199055892/0100 a zasílání přepravní společností za cenu 121 Kč včetně DPH.

  Prodávající: Biopreparáty, spol. s r. o.
 • 

  Houbové choroby golfových a okrasných trávníků

  Trávník napadený houbovými chorobami může měnit svou barvu a zhoršuje se jeho vzhled. Poškození houbovými chorobami zapříčiňuje nižší odolnost vůči mechanické zátěži. Napadený porost není schopen rychlé regenerace. Na golfových greenech se zpomaluje rychlost míčku. Při silném napadení trávy postupně odumírají a nahrazují je nechtěné plevelné druhy.

 • 

  Doporučení při aplikaci přípravku GreenDoctor na golfové a okrasné trávníky

  Podstatný rozdíl u golfových trávníků je mezi odpališti, greeny a fairwayi. Odpaliště a greeny je potřeba ošetřovat intenzivněji, což znamená vyšší počet aplikací pro dosažení požadovaného výsledku a to zejména z důvodu, že travní porost je na těchto plochách ve stresu z extrémní zátěže, hůře přijímá živiny a choroby jsou zde nejvíce viditelné. Fairway je místem, odkud se na botách hráčů a strojích obsluhy roznáší případná infekce právě na odpaliště a greeny, a proto je nutné ošetřovat v průběhu sezóny i tyto plochy. Vzhledem k tomu, že je jejich plocha řádově větší než plocha odpališť a greenů a zatížení těchto ploch není tak vysoké, je možné provádět aplikaci méně často.

Green Doctor
Máte zájem o přípravek Green Doctor?
Vyberte si požadované množství.
Děkujeme.
Jméno (*)

Prosím vyplňte jméno.
E-Mail (*)

Prosím vyplňte email.
Hmotnost

Vyberte hmotnost
Počet kusů

Vyberte počet kusů
Zpráva

Neplatný vstup